Happening: Folketingets åbning 2017

Næstehjælperne, Jobcentrets Ofre, Månestrålerne og Bekæmp Fattigdom nu indkalder til happe­ning når Folketinget åbner efter sommer­ferie, tirsdag d. 3. oktober ’17, kl. 10:00 – 12:30.

video

Demonstration: Åbning af folketinget – folks egne billeder

En løbende samling af mate­riale postet af fb-brugere der var til demonstrationen 

Imponerende taler-liste

Arrangørerne har fået samlet en impo­ne­rende taler-liste hvor man dårligt kan frem­hæve nogen uden at ende med at frem­hæve dem alle, og så er der også musi­kalsk under­hold­ning ved bl. a. Thomas Wagner, så vi kan regne med at høre og synge Jobcentersangen.

Jobcentersangen

Jobcentersangen, sunget og skrevet af Thomas Wagner, er blevet den uoffi­ci­elle slagsang for hele oprøret mod beskæf­ti­gel­ses­sy­stemet. Her får I både tekst, melodi og akkorder, så I kan synge og spille den selv. 

Laser eller pjalter

Vi kommer iført laser og pjalter – så poli­ti­kerne kan se, hvad deres nyli­be­rale politik har forår­saget. Og vi har tænkt os at larme. Indtil vi bliver hørt.

Siger arran­gø­rerne, hvilket under­teg­nede person­ligt vælger at tolke som ‘Kom som du er’ 🙂

Facebook-event

https://www.facebook.com/events/262304460939551/

Program

Konferencier:

  • Tanja Zabell

Underholdning:

  • Thomas Wagner og Heydi Baltzer + Hearts of gold

Talere:

  • Jan Hoby, næst­for­mand i Landsforeningen af socialpædagoger
  • Karsten Hønge, beskæf­ti­gel­ses­ord­fører, SF
  • Linda Villadsen, skole­lærer og medstifter af Næstehjælperne
  • Mille Kram og Kim Madsen, akti­vi­ster i Jobcentrets Ofre
  • Torsten Gejl, beskæftigelses- og soci­al­ord­fører for Alternativet
  • Pernille Skipper, poli­tisk ordfører for Enhedslisten
  • Flemming Jensen, skue­spiller og instruktør
  • Flora Ghosh, direktør i Liva Rehab, soci­al­rå­d­giver, medlem af Rådet for socialt udsatte

Pressemeddelelse

Politikerne har via skif­tende rege­ringer gjort udsatte menne­sker mere og mere fattige gennem de sidste par år. Ligeledes er dagpen­ge­sy­stemet blevet kraf­tigt forringet – hvilket leder flere ind i en udsat posi­tion og gør arbejds­mar­kedet prekært og usik­kert. Og kontant­hjælpsloftet, 225-timersreglen og inte­gra­tionsy­delsen har slået sømmet i kisten og ledt mange ud i despe­ra­tion og armod.

Danmark var engang kendt for at have et godt socialt sikker­hedsnet, der holdt hånden under folk, der mistede deres job, blev syge eller på anden måde blev uarbejdsdygtige.

Sådan et land er Danmark ikke længere. Udsatte gennem­lever en uværdig og uanstændig behand­ling med fokus på kontrol for kontrol­lens skyld. En behand­ling der yderst sjæl­dent fører til regu­lære jobs. En behand­ling der presser, stresser og føles umyn­dig­gø­rende. Og de økono­miske sank­tioner er stort set ikke til at overleve.

Uligheden stiger og stiger, og flere end 60.000 børn betegnes nu som “reelt fattige”.

Flygtninge der kommer fra krig og rædsler er blevet sat på en regulær sultecirkulære-ydelse.

Det er stort set umuligt at få en førtids­pen­sion. Istedet tvinges borgere ud i årelange forløb med jobprøv­ning, ressour­ce­forløb, senge­prak­tikker, virk­som­heds­prak­tikker uden løn, udnyt­tejobs mm. Dette er uaccep­ta­belt og burde ikke fore­komme i så rigt et land som Danmark.

De akti­vi­stiske netværk Næstehjælperne, Jobcentrets ofre, Månestrålerne og Bekæmp Fattigdom NU indkalder derfor til protest happe­ning på Folketingets åbning tirsdag den 3. Oktober kl. 9.30 – 12.00

Vi kommer iført laser og pjalter – så poli­ti­kerne kan se, hvad deres nyli­be­rale politik har forår­saget. Og vi har tænkt os at larme. Indtil vi bliver hørt.

Vi vil ikke finde os i det mere. Vi vil have sat en stopper for den voksende ulighed. Vi kræver en anstændig sags­be­hand­ling. Vi vil ikke se vores børn vokse op i fattigdom fordi deres forældre er syge, arbejds­løse eller flygtninge.

Anbefalet af:

BJMF (Bygge, jord- og miljøfagforeningen)
LSF (Landsforeningen for socialpædagoger)
Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Sygdomsramte kræver anstændig behandling
Syg i Region Midtjylland
Revolutionære socialister
Rødt Ø uden krav om medlemskab
Socialistisk debat
Borgerkritik
Velfærd Danmark
Folkebevægelsen for social retfærdighed
Respektløs behand­ling af førtidspensionister
Dokumentation til mini­steren omkring fast­hol­delse af syge på lavindtægt
SYGE SIGER STOP
En af 800.000
Stop mishand­ling af syge i jobcentrene
Syg i det Danmark du kender
Systemkæmperne
For et anstæn­digt Danmark
Bedre vilkår for børn/unge, familie og øvrigt netværk
Allerød Kommune – Jobcentrets Ofre
TVANG OG MAGT
Social Fri Debat
Revolutionsgruppen
225 Timers Foreningen
De Positive Aktivister
Odsherred Kommune – arbejds­løse, syge og fattige
Internationale Socialister
BUPL (Børne- og unge­pæ­da­go­gers Landsforbund)
PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning)
Black lives matter Denmark
Enhedslisten Slagelse
Arbejderpartiet Kommunisterne – APK
Dansk Socialrådgiverforening
SDS – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here