Danskerne klager mere end nogen­sinde over syge­hu­sene, kommuner og Skat. Er vi blevet en nation af brok­ke­røve? Er vores auto­ri­tet­stro over for myndig­he­derne i frit fald, Michael Gøtze?

via Danskerne har fået en ny natio­nalsport – vi klager! – Politiken.dk.

1 KOMMENTAR

  1. Virkelig en underlig artikel. I starten siges det at det er blevet nemmere at klage og at borgerne tænker i “rettig­heder”. Man får det indtryk at “klage­kul­turen” er endnu et udslag af “kræve­men­ta­li­teten”. Det virker som profes­sorens hovedbudskab. 

    Senere i artiklen viser det sig dog at syste­merne fungerer dårligt, hvilket for mig virker som en meget mere reel årsag.

    Hovedindtrykket af den artikel er helt klart “Danskerne er selv­ret­fær­dige og klager i øst og vest” – men indholdet modsiger det.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here