Er din moral nu også helt i top?

CEPOS har i et nyt forsk­nings­pro­jekt set på sammen­hængen mellem stør­relsen af et lands velfærds­stat og befolk­nin­gens arbejds­moral. Projektet er det første, der direkte under­søger sammen­hængen mellem velfærds­sta­tens gene­rø­sitet og borgernes hold­ninger til hårdt arbejde som værdi i f.eks. børne­op­dra­gelse og til vægt­ningen af arbejde og fritid på tværs af en række udvik­lede, demo­kra­tiske lande.

via CEPOS: Velfærdsstat og arbejds­moral.

[wpdm_file id=10]

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here