Når jeg lufter mine ven­stre­ori­en­terede hold­ninger over for kol­le­gaer på bygge­plad­sen, slår det mig, at jeg ikke har gode svar på de prob­le­mer, som de står med. Og det har jeg til­fælles med resten af ven­stre­flø­jen.

Den vigtig­ste årsag til højre­drejnin­gen blandt pri­vatansat­te arbe­jdere er, at ven­stre­flø­jen totalt man­gler svar på de udfor­dringer, arbe­jdere står over for. Jeg forstår sgu godt de kol­le­gaer, der stem­mer på Dan­sk Folkepar­ti«.

via Arbe­jder: Jeg forstår sgu’ godt de kol­leger, der stem­mer Dan­sk Folkepar­ti – Politiken.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.