The Trap: Hvad Skete Der Med Vores Drøm om Frihed

En BBC doku­mentar serie af den engelske doku­men­ta­rist Adam Curtis, der bl. a. også har lavet doku­men­ta­rene The Century of the Self and The Power of Nightmares. Den blev første gang vist på BBC Two den 11 Marts 2007.

Del 1: Fuck you buddy

Den aner­kendte BBC-dokumentarist Adam Curtis under­søger hvordan ideen om egen­nytte og den ratio­nelle aktør bredte sig fra kold­krig­sti­dens krig­s­la­bo­ra­to­rier ud i økono­misk og poli­tisk tænkning.

HUSK AT VÆLGE DANSKE UNDERTITLER

Downloads:

{wpdm_category=adam-curtis-the-trap}

De to næste afsnit er endnu ikke tekstet på dansk

The Trap - 2 - The Lonely Robot - YouTube

The Trap – 2 – The Lonely Robot – YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=WbRApO3k_Jo
Handler om hvordan medi­ka­menter som prozac og lange lister af symp­tomer på psykiske problemer som tyder på angst eller depres­sion blev brugt til at norma­li­sere adfærd og få menne­sker til at opføre sig mere forudsigeligt.

The Trap - 3 - We Will Force U 2 Be Free - YouTube

The Trap – 3 – We Will Force U 2 Be Free – YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=LFjCJFsbS0U
Om positiv vs. negativ frihed, et filo­so­fisk begreb intro­du­ceret af Isaiah Berlin i ’50erne. Afsnittet viser hvordan kampen for frihed ofte ender i under­tryk­kelse, og hvordan økono­miske chok-terapier har præget f.eks. Rusland og mange vest­lige nationer.

 

Serien består af tre en-times programmer der under­søger vores koncept og defi­ni­tion af frihed, herunder især “hvor­ledes en forsim­plet model af menne­sker som selv­sø­gende, næsten robo­t­ag­tige, væsener førte til nuti­dens ide om frihed”

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here