skat_beskåret

275 mil­liarder kro­ner skjuler sig i uden­landske skat­te­ly, vis­er opgørelse.

Trods et fælles mål fra både den nuværende og for­rige regering om at bekæmpe skat­te­ly og skat­te­flugt fra Dan­mark, slår den sam­lede danske for­mue i skat­te­ly reko­rd i 2013. Sum­men af danske værdier huset af ekso­tiske smås­tater er, ifølge Uge­brevet A4, steget støt op til hele 275 mil­liarder kro­ner i løbet af de otte år, hvor Nation­al­banken har opgjort pengestrøm­men til skat­te­lyene.

via A4: Danske værdier i skat­te­ly slår reko­rd – Politiken.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.